Kontakt

Eivors BackUp

Eivor Back

Skolhusvägen 11

68600 Jakobstad

Telefon: +358 504665129

E-post:   eivors.backup@gmail.com

 

FO-nummer: 2661360-6

OM mig

Jag har över 30 års arbetserfarenhet från socialomsorgen, har arbetat som ledande tjänsteman och har haft ansvar för äldreomsorg, dagvård, handikappservice, socialt arbete och barnskydd.

 

Min styrka är att kunna se helheter och möjligheter. Mina tjänster baseras på gällande anvisningar och aktuell lagstiftning.

Utbildning

2018      Utbildning för dokumenteringsutbildning inom                            Kansa-koulu/Kanta

2016      PRIDE-utbildning för utbildare inom                                              familjevård

2015      Specialyrkesexamen i ledarskap/ VAKK

2014      Arbetshandledning och organisationskonsultation/                      Novia

2001      Pol. magister, inriktning socialpolitik/ Åbo                                    Akademi

1986      Socionomexamen/ Svenska social- och                                          kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet

Arbetserfarenhet

2018-               Företagare på Eivors BackUP

2013 –  2018    Specialplanerare/ Social- och                                                         hälsovårdsverket i Jakobstad                          

2009 – 2012    Chef för äldreomsorgen/ Social- och                                               hälsovårdsverket i Jakobstad

1987 – 2010    Socialchef/ Larsmo kommun