Kontakt

Eivors BackUp

Eivor Back

Skolhusvägen 11

68600 Jakobstad

Telefon: +358 504665129

E-post:   eivors.backup@gmail.com

 

FO-nummer: 2661360-6

Personlig handledning i arbetet för enskilda och grupper

Arbetshandledningen stärker arbetstagarens yrkesmässiga självkänsla genom att utveckla och ta till vara kompetens, erfarenheter och personliga resurser

 

Målsättningar:

  • Orka i arbetslivet

  • Nya infallsvinklar

  • Hantera konflikter

  • Tidsplanering

  • Kompetensutveckling

Arbetshandledning

Konsultation

  • Stöd och utredningar i organisationsförändringar

  • Utbildningspaket inom barnskydd och familjevård

  • Experttjänster inom ledarskap

  • Dokumentering inom socialomsorg

  • Övriga skräddarsydda uppdrag

Rådgivning

Rådgivning i byråkrati och handledning i ansöknings-ärenden för enskilda personer och organisationer 

Ger råd och gör en helhets-bedömning av stöd och serviceformer, som passar dina behov

Hjälper till med ansökningar

Säkerställer att ditt ärende behandlas av rätt instans